magazin

Lítám jako pták

Vyhlídkový let – trvalá vzpomínka