Ing. Pavla Janečka

Hrozí přiotrávení obyvatel spalinami oxidem uhelnatým!

Využití energií v našich domácnostech je dnes díky technologicky vyspělým zařízením velmi bezpečné a spolehlivé. Není však jistě od věci udělat ještě něco navíc a...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox