spot_img

Jak získat zahraniční pracovníky do výroby

V Česku stále panuje v některých profesích nedostatek zaměstnanců. Jakým způsobem lze tento stav kompenzovat?

Aktuální statistiky nezaměstnanosti v ČR

Aktuální situace související s pandemií onemocnění COVID-19 se podepisuje i na pracovním trhu. Nezaměstnanost podle nejnovějších dat v lednu 2021 stoupla na 4,3 %.

Českým firmám však příliš tato čísla nepomohla. Po delším období, kdy panovala v České republice setrvale mimořádně nízká nezaměstnanost, se stále nejedná o příznivý obrat. Bez práce sice bylo téměř 309 000 lidí, nicméně přibylo i volných pracovních míst. Těch je nyní kolem 325 000.

Česko se tak stále může chlubit tím, že má dokonce druhou nejnižší míru nezaměstnanosti v EU. Pro firmy to představuje komplikaci. Na některých pracovních pozicích stále není možné zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků.

Ve kterých oborech zaměstnanci chybí

Současná situace plná nejistoty není snadná ani pro zaměstnavatele. K tomu, že kandidáti s potřebným pracovním profilem na trhu dlouhodobě chybí, přibývá navíc právě i faktor nejistoty. Řada zaměstnanců zkrátka není v současné době ochotná práci měnit.

Poptávané jsou tak aktuálně především odborné technické profese ze sféry informačních technologií, jako jsou systémoví architekti. Chybí však i zaměstnanci na opačném konci spektra, tj. méně kvalifikovaní zaměstnanci ve výrobě. V manuálních profesích firmy postrádají operátory výroby nebo kontrolory kvality.

Pracovní příležitosti přibudou také ve sféře stavebnictví, zpracovatelského průmyslu, dopravy nebo skladování. Setrvale se s nedostatkem pracovní síly potýká i zdravotnictví a pandemie celkovou situaci ještě vyostřila. Podobně je na tom oblast sociální péče.

Jaké jsou možnosti řešení

Tuzemské firmy nemají tedy jinou možnost než se uchýlit k zaměstnávání cizinců. A to i přesto, že nábor zaměstnanců ze zahraničí je zdlouhavější a náročnější po stránce administrativní.

V Česku se podnikatel musí řídit právním rámcem, jenž tvoří zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, zákon č. 432/2004 Sb., o zaměstnanosti a posléze také zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Z těchto předpisů vyplývá nejdůležitější povinnost: Pakliže se nejedná o cizince, který by pocházel ze zemí, jež mají na pracovní trh v ČR volný vstup, je nutné zajistit pracovní povolení pro cizince a zároveň i oprávnění pobytové.

Ve stávající epidemiologické situaci je navíc nutné se zaměřit na to, ze které země cizinec konkrétně pochází a jaký je zde vývoj nákazy. U zemí, které nespadají na seznam států s nízkým rizikem, jsou žádosti o pobytové oprávnění omezeny.

Se zaměstnáváním cizinců je tak spojena celá řada povinností. Tuzemští zaměstnavatelé je však snadno mohou přenést na někoho jiného. Využít je totiž možné služby pracovní agentury IRS Czech, která nutnou agendu zajistí. Zaměstnavatel se může pak již soustředit pouze na to, aby spolupráce s vybraným kandidátem proběhla ku vzájemné spokojenosti.

- Reklama -udalosti
- Reklama -PR článek

Mohlo by vás zajímat

- Reklama -magazín

Redakce doporučuje

udalosti