spot_img

CNC obrábění je oblast, která se neustále rozvíjí

CNC obrábění je velice rozšířené, ostatně není se čemu divit, protože samotná technologie nabízí všestranné a automatizované prostředky pro výrobu vysoce kvalitních dílů. CNC obrábění je zkrátka jeden z mnoha redukčních procesů, při kterém se odebírá materiál z obrobku za účelem dosažení požadované konstrukce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o počítačem řízený obráběcí stroj, je zajištěna maximální přesnost. Stroje se řídí stále stejnými sadami pokynů, a tím je usnadněna sériová výroba. Samotné CNC stroje existují v mnoha variantách a úrovních složitosti, přičemž některé dokážou držet více nástrojů najednou, jiné umí pracovat podél os X, Y a Z a další zase odebírají přebytečný materiál z libovolné strany pod libovolným úhlem.

Co je to CNC obrábění?

CNC obrábění se používá k výrobě dílů a součástí pro téměř všechna průmyslová odvětví. Patří sem dokonce i letecký průmysl a další velice složitá odvětví. Pracuje se s rozmanitými materiály – s kompozitními materiály, pěnou, sklem, kovy, plasty i dřevem.

CNC obrábění je obzvláště výhodné pro svou automatizaci, která umožňuje, aby stroje pracovaly samočinně. Pro výrobu přesných dílů je proto zapotřebí méně lidské práce. K rozvoji CNC technologií, jako je například i CNC ohraňování, v posledních letech přispěl i fakt, že v průmyslu chybí kvalifikovaní obráběči a dělníci.

Výrobní procesy

Obecně lze říci, že existují tři typy výrobních procesů:

  • reduktivní – subtraktivní proces, jako je obrábění, odebírá materiál z obrobku a vytváří tak konečnou konstrukci,
  • aditivní – proces kombinující nebo sestavující různé prvky dohromady a vytvářející hotový výrobek (3D tisk),
  • formativní – proces ohýbání, při němž se mění tvar podkladu tak, aby odpovídal požadovaným návrhům (vstřikování plastů).

Jestliže vás zajímá konkrétní CNC zpracování plechu, obraťte se na společnost Fletonex s.r.o., která v daném segmentu působí dlouhá léta.

- Reklama -udalosti
- Reklama -PR článek

Mohlo by vás zajímat

- Reklama -magazín

Redakce doporučuje

udalosti