spot_img

Oddlužení formou insolvence

Špatná finanční situace může mít mnoho příčin a může se přihodit každému z nás. Jak ale se dluhů zbavit? K životu bez dluhů pomáhá oddlužení, které má mnoho podob a jednou z nejžádanějších je insolvence – lidově také nazývána jako osobní bankrot. Jak tedy tato forma oddlužení probíhá a kdo může do insolvence vstoupit?

Insolvenční řízení umožní sloučení všech dluhů do jedné měsíční splátky za předpokladu, že dlužník nevlastní nemovitost či jiný hodnotný majetek. Dalším benefitem je zastavení úročení, a především vymáhání, a to včetně zastavení exekuce. Oddlužení může probíhat také zpeněžením majetku, pokud dlužník nějakým takovým disponuje. Insolvence přichází s maximální délkou splácení 5 let, a dokonce umožňuje nesplacení všech závazků v plné výši. Pro dosažení je ale nutné splnit podmínky.

Podmínky pro oddlužení vycházejí ze zákona a dlužník musí mít 2 a více věřitelů. Musí mít své závazky minimálně 30 dní po jejich splatnostech a nesmí mít záznam v trestním rejstříku z hospodářské činnosti. Zároveň musí mít dostačující příjem na dosažení alespoň minimální výše splátky. V oddlužení nejčastěji dlužníkům zbývá nezabavitelná část příjmů a zbytek je splátkou insolvence. Přihlíží se samozřejmě k případným vyživovacím povinnostem a dalším okolnostem.

Vstoupit do insolvence tedy může jen fyzická osoba či OSVČ splňující všechny zákonné podmínky. Pro vstup je nutné sepsat žádost o oddlužení a podat ji na příslušný soud. Ten má veškeré potřebné kompetence pro učinění rozhodnutí a určení výše měsíční splátky či rozhodnutí k prodeji majetku. Osoba, která dlužníka v osobním bankrotu hlídá, je insolvenční správce. Ten je přidělen náhodným systém, aby nedocházelo k ovlivňování a byla zachována rovnost mezi správci.

Při řádném plnění určených splátek je dosaženo úspěšného ukončení. Splácení může trvat i 3 roky či dokonce kratší dobu, a to v případě, kdy dlužník uhradí 100 % svých závazků. Po ukončení oddlužení je člověk bez dluhů a může začít s čistým štítem. V insolvenčním rejstříku je viditelné jeho řízení ještě 5 let od ukončení řízení.

- Reklama -udalosti
- Reklama -PR článek

Mohlo by vás zajímat

- Reklama -magazín

Redakce doporučuje

udalosti