spot_img

Svěřenské fondy, k čemu slouží a jaký je princip jejich fungování?

Svěřenský fond představuje způsob správy majetku, který má celou řadu předností. Jaký je jeho princip a které nejdůležitější výhody nabídne?

Co je to svěřenský fond

Jedná se o možnost vyčlenit za určitým záměrem svůj majetek. V zahraničí je tento způsob správy majetku velmi rozšířený. V České republice existuje tento institut teprve od roku 2014, kdy jej umožnil realizovat nový občanský zákoník.

Takto vyčleněný majetek nemá právní subjektivitu. Specifické pro svěřenský fond je to, že majetek není již formálně ve vlastnictví svého původního majitele, ale stojí zcela samostatně a je anonymní.

Anonymita svěřenských fondů

Anonymita fondu však dnes již nebývá hlavním důvodem, proč fond založit. Od roku 2018 totiž existuje rejstřík svěřenských fondů, kam je nutné povinně fond nechat zapsat.

To je nutnou součástí založení svěřenského fondu, neboť vzniká v souladu s aktuálně platnou legislativou teprve zápisem do této evidence. Vedena je rejstříkovými soudy a částečně není veřejná. Do evidence se obligatorně zapisují taktéž zahraniční svěřenské fondy zřízené podle cizího práva, které působí na území České republiky.

Jak funguje svěřenský fond

Součástí svěřenského fondu jsou kromě samotného majetku tři nejdůležitější osoby, a to zakladatel, obmyšlený neboli beneficient a správce fondu.

Nejdůležitějším činitelem celého svěřenského fondu je zakladatel. Zakladatelem je, jak již bylo řečeno, osoba, která si přeje vyčlenit majetek. To může být fyzická osoba, případně větší počet osob nebo osoba právnická.

Zakladatel ustanovuje správce, což v souladu s tuzemskou legislativou momentálně musí být výlučně fyzická osoba, tedy nikoli firma. Správce se o svěřenský fond stará, a to v souladu s přáním zakladatele. Správce musí navíc zajistit i to, že fond funguje v souladu se zákonem a má komunikovat i s dotčenými orgány státní správy.

Obmyšlený neboli beneficient je osobou, kterou rovněž určuje zakladatel. Jde o osobu, která z fondu má majetkový prospěch. Obmyšleným už nemusí být fyzická osoba, ale i osoba právnická, případně osoba doposud neexistující, ale i předmět veřejného prospěchu.

Jaké jsou výhody svěřenského fondu

Svěřenský fond především plní roli ochrany majetku. Lze do něj vyčlenit majetek soukromý, ale i obchodní aktiva. Podnikatel se tímto způsobem může bránit před nejrůznějšími riziky vyplývajícími právě z podnikatelské činnosti.

Řadu výhod poskytuje svěřenský fond v oblasti daňové optimalizace. Neuplatňuje se zde 4% daň z nabytí nemovitých věcí a fond umožňuje rovněž snížení daňového základu zakladatele, tedy i nižší daňové odvody.

U svěřenského fondu zřízeného pro případ smrti se jednak mohou dědicové vyhnout poměrně zdlouhavému dědickému řízení, ale i právě placení dědické daně.

- Reklama -udalosti
- Reklama -PR článek

Mohlo by vás zajímat

- Reklama -magazín

Redakce doporučuje

udalosti