spot_img

Dotace na výstavbu a rekonstrukci komunikací

Špatný stav komunikací v České republice je v posledních letech bohužel stálé téma. Své o tom ví i státní instituce, které se snaží o vyřešení této problematiky. Proto bylo vypsáno hned několik dotačních programů zaměřených na pěší komunikace i komunikace pro motorová vozidla.

Zvýšení bezpečnosti dopravy pro chodce i cyklisty

Spíše na chodce a cyklisty je zaměřen dotační program od Státního fondu dopravních investic. Finanční příspěvek se týká výstavby a rekonstrukce chodníků, přechodů pro chodce a jejich nasvětlení, lávek a podchodů. Součástí je i podoblast zaměřená na zajištění bezbariérovosti nástupních míst na MHD a autobusových zálivů, úprava vjezdu do obce a realizace nebo rekonstrukce cyklostezek. Výše dotace může být až 200 000 000 Kč, případně do výše 85 % nákladů.

Dotační program pro Středočeský kraj

Obce ve Středočeském kraji mají v současné době možnost si požádat také o dotaci určenou na rozvoj dopravní infrastruktury Středočeského kraje. Tento dotační program je možné využít na opravy a rekonstrukce vozovek II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje. Upřednostňované budou však projekty na homogenizaci souvrství vozovky, a to zejména v oblastech, do kterých bylo v minulých letech zasahováno z důvodu pokládky inženýrských sítí nebo budování či rekonstrukcí vodovodů a kanalizací. Maximální výše finančního příspěvku je 100 000 000 Kč, celkem však nejvíce 50 % z celkových uznatelných nákladů.

Podpora regionů

Pokud se nacházíte v ostatních krajích, mohl by Vás zaujmout dotační program od Ministerstva místního rozvoje Podpora regionů. Dotace je vyhlašována každoročně v říjnu nebo listopadu, letošní vyhlášení dotace nás tak ještě čeká. Běžně je dotační program rozdělen pro obce do 3 000 obyvatel, obce s 3 000 – 10 000 obyvateli a obce nad 10 000 obyvatel. Jednotlivé kategorie mají mírně poupravené podmínky, většinou však je součástí všech kategorií možnost využití dotace na obnovu místních komunikací.

- Reklama -udalosti
- Reklama -PR článek

Mohlo by vás zajímat

- Reklama -magazín

Redakce doporučuje

udalosti